Werkzaamheden

Een overzicht van de werkzaamheden die inmiddels zijn afgerond vindt u hier.

van maandag 8 oktober 2018 tot vrijdag 9 november 2018

Vanaf maandag 8 oktober 2018 tot en met begin november 2018 wordt de fietskelder uitgegraven. De fietskelder wordt gerealiseerd aan de noordzijde van het station. De in- en uitrit van het bouwverkeer grenst aan het busstation. Dit zal veel extra vrachtverkeer met zich meebrengen.

van maandag 8 oktober 2018 tot donderdag 1 november 2018
Gewi’s, ontgravingen en begin bouw inschuifdek

Naast de Hoofstraat zal de paarsgekleurde bouwput uitgegraven worden. Dit is het diepste punt van de onderdoorgang. Ook beginnen de ontgravingen van de toekomstige fietsenkelder. Aan de zuidzijde van het spoor wordt eind oktober ook een begin gemaakt met het maken van het inschuifdek.

van donderdag 1 november 2018 tot maandag 31 december 2018
Duikwerkzaamheden

Na de ontgravingen in de diepste kuipen, worden er duikwerkzaamheden uitgevoerd. De duikwerkzaamheden zijn ter voorbereiding op het storten van onderwaterbeton.

van maandag 3 december 2018 tot maandag 31 december 2018
Onderwaterbeton

Na de ontgravingen in de diepste kuipen en de duikwerkzaamheden is het tijd voor het storten van onderwaterbeton.

van maandag 24 december 2018 tot maandag 7 januari 2019
Onderwaterbeton uitharden

Na het storten van het onderwaterbeton, moet dit goed uitharden. Dit betekent dat tijdens de kerstvakantie van maandag 24 december 2018 tot maandag 7 januari 2019 geen werkzaamheden plaatsvinden.

van maandag 7 januari 2019 tot vrijdag 29 maart 2019
Betonwerkzaamheden en ontgraven

Na twee weken zonder werkzaamheden, gaan wij 2019 starten met betonwerkzaamheden in de kuipen waar het onderwaterbeton is uitgehard. Verder gaan aan de noordzijde van het spoor en langs de Hoofdstraat ontgravingen plaatsvinden.