Werkzaamheden aan het gemaal door het Hoogheemraadschap

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zal aan de Odijkerweg, tegenover garage Bochane, een nieuw rioolgemaal realiseren.

Deze werkzaamheden starten vanaf 8 november a.s. en duren naar verwachting tot eind januari 2017. De werkzaamheden bestaan uit het inrichten van het bouwterrein bij het gemaal, graafwerkzaamheden, aan- en afvoer van materieel, realisatie van een betonput met een pompinstallatie en de bouw van een bedieningsgebouw. De werkzaamheden vinden overdag plaats.

Wanneer van dinsdag 8 november 2016 tot dinsdag 31 januari 2017