Afsluiting Hoofdstraat rijbaan-fietspad: ingebruikname oostelijke onderdoorgang

Er is een afsluiting van de Hoofdstraat en Stationsweg in de periode van 24 oktober t/m 28 oktober a.s..

Tijdens deze wegafsluiting combineert BAM diverse werkzaamheden, met als doel maandagochtend 29 oktober het oostelijke deel van de onderdoorgang in gebruik te nemen. Er gelden omleidingsroutes, omdat zowel de Hoofdstraat als de Stationsweg meerdere dagen worden afgesloten.

Werkzaamheden

Samengevat worden in drie dagen de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Asfaltwerkzaamheden op de Hoofdstraat tussen hockeyclub Shinty en kruising De Breul, inclusief de aansluiting van de nieuwe Stationsweg tussen de P&R en de Hoofdstraat. Zowel t.b.v. de fietspaden als de autoweg voeren wij werkzaamheden uit.
 • Inhijsen van een fietsbrug ter hoogte van het Antropia-gebouw.

Wél treinen

Gedurende de werkzaamheden rijden de treinen conform de reguliere dienstregeling van en naar station Driebergen-Zeist (tussen Utrecht – Arnhem en Utrecht - Rhenen). Het treinstation, busstation, Kiss & Ride en P+R blijven bereikbaar. Mogelijk vraagt het bereiken van het station enige extra reistijd.

Hinderlijke werkzaamheden nabij het station

U kunt verkeershinder ondervinden t.g.v. de omleidingsroutes. Vanwege de asfaltwerkzaamheden kun u ’s avonds geluidshinder ervaren vanwege specifieke werkzaamheden (frezen van asfalt, transportbewegingen).

Omleidingsroutes voor automobilisten en fietsers

Voor de volledigheid informeren wij u ook graag over de geplande omleidingen voor auto- en fietsverkeer:

 • Maandag 21 oktober 06:00 uur tot maandag 28 oktober 06:00 uur. Fietspad Hoofdstraat afgesloten voor fietsers tussen kruising Shinty/Hoofdstraat 26 – kruising Breullaan.
  • Fietsers dienen om te rijden via de Stationsweg-Odijkerweg.
 • Vrijdag 25 oktober 06.00 uur tot maandag 28 oktober 06.00 uur. Stationsweg afgesloten voor autoverkeer tussen de P+R en Hoofdstraat.
  • Auto’s vanuit Driebergen dienen om te rijden via Loolaan-Arnhemse Bovenweg, Breullaan en Odijkerweg
  • Auto’s vanuit Zeist volgende de normale route (via Odijkerweg)
 • Vrijdag 25 oktober 20.00 uur tot maandag 28 oktober 06.00 uur wordt de Hoofdstraat afgesloten voor autoverkeer.
  • Algehele omleiding voor Auto’s vanuit Driebergen en Zeist via Loolaan-Arnhemse Bovenweg, Breullaan en Odijkerweg vice versa.

Alle omleidingen worden met bebording langs de weg aangekondigd. Automobilisten moeten rekening houden met een extra reistijd van enkele minuten.

Vanaf maandagochtend 28 oktober 6:00 uur wordt het oorstelijke deel van de onderdoorgang in gebruik genomen voor auto- en fietsverkeer. Het westelijke deel van de onderdoorgang, waar nu het verkeer rijdt, wordt vanaf dat moment afgebouwd t.b.v. de eindsituatie. Deze verkeerssituatie blijft tot de kerstvakantie zo.

Wanneer van vrijdag 25 oktober 2019 - 20:00 tot maandag 28 oktober 2019 - 05:00