Damwandplanken aanbrengen

Om het station droog en veilig te kunnen bouwen is een bouwkuip nodig. Een bouwkuip is een tijdelijke waterdichte constructie waarbinnen een bouwwerk wordt gerealiseerd, in dit geval het station met ondergrondse fietsenstalling en stationspleinen.

Met verticale stalen damwanden (of damwandplanken) zorgen we ervoor dat er geen water van de zijkant komt en er een veilige en droge bouwkuip ontstaat. 

De damwanden zullen wij op diverse plaatsen in het stationsgebied aanbrengen, waarbij we starten aan de zuidkant, ter hoogte van de huidige Stationsweg, langs landgoed De Reehorst. U kunt hier trillingen van ervaren en u zult u dit ook horen (geluidshinder).

De werkzaamheden worden in meerdere intervallen uitgevoerd van maandag 27 maart tot medio 2018.

Hoe werkt het intrillen van damwanden

In deze video van Gebr. van't Hek ziet u hoe damwanden worden ingetrild. 

Wanneer van maandag 27 maart 2017 tot woensdag 31 januari 2018