Fietsverkeer

Station Driebergen-Zeist wordt door veel fietsers gebruikt. Dit willen we graag zo houden. Daarom is er in de plannen voor het Stationsgebied veel rekening gehouden met dit belangrijke vervoersmiddel.

Concreet betekent dit meer ruimte om te fietsen, betere verbindingen en meer mogelijkheden om te parkeren. In de toekomst stallen fietsers hun fiets op een toplocatie onder het station. De fietsenstalling biedt plaats aan 3000 fietsen. Dichterbij parkeren kan niet! De overlast van fietsen in de openbare ruimte moet hierdoor sterk verminderd worden.

We realiseren ons dat de Hoofdstraat, Odijkerweg en Stationsweg veel worden gebruikt door scholieren en leden van sportverenigingen in de omgeving. De fietsroutes verschuiven wel eens tijdens de bouw, maar we zorgen altijd voor doorgaande, veilige fietsroutes. De scholen en sportverenigingen worden door ons geïnformeerd over veranderende fietsroutes. Ook kunnen scholieren en hun ouders informatie over fietsroutes vinden via deze website, de app en social media zoals Twitter en Facebook.

Fietsers zijn, net als voetgangers, een kwetsbare doelgroep in het verkeer. Onze collega’s die op de vrachtwagen rijden zijn goed opgeleid en zijn zich bewust van hun ‘dode hoek’, waarin een fietsers zich snel kan bevinden. Wij bieden scholen en sportverenigingen een voorlichtingsmiddag aan, waarbij wij kinderen en jongeren bewuster willen maken van hun kwetsbare positie in het verkeer, en wat zij daar zelf aan kunnen doen. Meer informatie? Neem contact met ons.

Om plaats te maken de bouw van het nieuwe station en fietsenkelder, zijn de fietsenstalilngen verplaatst. Her en der in het stationsgebied zijn nieuwe locaties aangewezen voor de fietsenstallingen. De bewaakte fietsenstalling is tijdelijk gevestigd aan de Stationsweg (Driebergen-zijde van het station) in kantoor 'Vierdaelen', de ingang is bij 'halen en brengen'. Hier vindt u ook de OV-fietsen