Planning 2019

Datum Omschrijving Noord/zuid Hinder
Begin september 2018 t/m begin juli 2019 Voorbouwen Noorddek Noord Minimale overlast
Eind oktober 2018 t/m eind januari 2019 Ontgraven oostelijk deel verdiepte bak Hoofdstraat Noord/zuid Vrachtverkeer afvoer uit bouwkuip via Hoofdstraat
Januari 2019 Damwanden op hoogte brengen en een deel verwijderen bij bouwkuip aan de Stationsweg Zuid Minimale overlast
Begin januari t/m eind februari 2019 Ontgraven bouwkuip aan Stationsweg Zuid Vrachtverkeer afvoer uit bouwkuip via Hoofdstraat
Begin januari 2019 t/m eind februari 2019 Werkzaamheden bouwkuip fietsenkelder: voorbereidingen voor het storten van de betonnen vloer en het storten van de vloer Noord Minimale overlast. Met het betonstorten vrachtverkeer over de Hoofdstraat
Begin januari 2019 t/m begin februari 2019 Werkzaamheden aan de bouwkuipen langs de Hoofdstraat. Voorbereidingen en het storten van de betonvloer Noord/zuid Minimale overlast. Met het betonstorten vrachtverkeer over de Hoofdstraat.
Begin februari 2019 t/m eind maart 2019 Betonwerk aan wanden fietsenkelder-noord en -west. Noord Minimale overlast
Februari 2019 Grondwerk in de bouwkuip aan de Stationsweg Zuid Minimale overlast
Februari 2019 t/m maart 2019 Betonwerk bouwkuipen aan de Stationsweg Zuid Minimale overlast. Met het betonstorten vrachtverkeer over de Hoofdstraat.
Begin februari 2019 t/m eind maart 2019 Damwanden op hoogte brengen langs de Hoofdstraat Noord/zuid Minimale overlast
Begin februari 2019 t/m begin mei 2019 Betonwerk aan de wanden in de bouwkuipen langs de Hoofdstraat Noord/zuid Minimale overlast. Met het betonstorten vrachtverkeer over de Hoofdstraat.
Maart 2019 t/m mei 2019 Dak fietsenkelder Noord Minimale overlast
April 2019 t/m mei 2019 Waterglasinjectie in oostelijke kuip langs de Hoofdstraat Noord Minimale overlast
Mei 2019 Ontgraven oostelijke kuip langs de Hoofdstraat Noord Minimale overlast, vrachtverkeer over de Hoofdstraat
April 2019 t/m november 2019 Afbouw Stationsweg Zuid Minimale overlast
April 2019 t/m november 2019 Fietspad Hoofdstraat Noord/zuid Minimale overlast
N.t.b. Inschuiven brugdek    
N.t.b. Afbouw stationsgebouw    
N.t.b Herinrichting omgeving zuidzijde Stationsweg    
N.t.b. Realiseren 4-sporigheid rondom stationsgebied    

Planning op hoofdlijnen

Time table met globale planning