Planning 2017

Datum Omschrijving
Tot 6 maart

Voorbereidende werkzaamheden (zichtbaar)

  • Door andere bedrijven
  • Door BAM zoals proef funderingspalen, gereed maken terrein, aanleg tijdelijke P+R
Vanaf 6 maart
  • Start bouw
  • Start werkzaamheden busstation, nieuwe Stationsweg, verleggen fietspaden, verbreden rijbanen Hoofdstraat
Vanaf 27 maart (t/m medio 2018) Damwanden aanbrengen (meerdere intervallen)
April - oktober Bouw parkeergarage. Eind 2017 kan deze in gebruik worden genomen.
27 t/m 29 mei (weekend) Geen treinen, omleiding verkeer (gedeelte Hoofdstraat en Odijkerweg afgesloten en overwegen om-en-om afgesloten), damwanden aanbrengen
16 juni Tijdelijke fietsenstalling in gebruik en Stationsweg verlegd
26 juni - einde van het jaar Tijdelijke P+R (langs A12) in gebruik met veilig fiets- en voetpad, en sluiting van bestaande parkeermogelijkheden
4 september Opening nieuwe busstation
30 september - 2 oktober (weekend) Geen treinen, tijdelijke station in gebruik, plaatsen tijdelijke loopbrug over sporen, funderingspalen aanbrengen
2 oktober In gebruik name tijdelijk station en in gebruik name loopbrug over sporen
25 t/m 27 november
  • Geen treinen
  • Aanbrengen damwanden zuidelijk perron
  • Funderingswerkzaamheden t.p.v. spoorwegovergang Hoofdstraat
16 t/m 17 december
  • Geen treinen
  • Aanpassen spoorwegovergang Hoofdstraat voor bouw van station
  • Aanbrengen damwanden langs Hoofdstraat en t.h.v. spoorwegovergang Hoofdstraat

 

Planning op hoofdlijnen

Time table met globale planning