Planning 2018

Datum Omschrijving Noord/zuid Hinder
Eind augustus t/m begin oktober 2018 Inbrengen 200 GEWI-ankers Noord Minimale overlast
Begin oktober 2018 t/m eind februari 2019 Beton werkzaamheden   Geen overlast
Begin oktober 2018 Damwanden trillen Stationsweg, bouwkuip Reehorst Zuid Geluids- en trillinghinder
Begin oktober t/m begin november 2018 Bouwkuip fietskelder ontgraven Noord Vrachtverkeer afvoer uit bouwkuip via Hoofdstraat
Begin november t/m eind december 2018 Injectieslangen voor waterglas aanbrengen bouwkuip Stationsweg Zuid Minimale overlast (gezoem)
December 2018 Storten onderwaterbeton fietskelder Noord Veel vrachtverkeer om beton aan te voeren via de Hoofdstraat
Begin september 2018 t/m begin juli 2019 Voorbouwen Noorddek Noord Minimale overlast
Eind oktober 2018 t/m eind januari 2019 Ontgraven oostelijk deel verdiepte bak Hoofdstraat Noord/Zuid Vrachtverkeer afvoer uit bouwkuip via Hoofdstraat
Begin januari t/m eind februari 2019 Ontgraven bouwkuip aan Stationsweg Zuid Vrachtverkeer afvoer uit bouwkuip via Hoofdstraat
N.t.b. Inschuiven brugdek    
N.t.b. Afbouw stationsgebouw    
N.t.b. Herinrichting omgeving zuidzijde Stationsweg    
N.t.b. Realiseren 4-sporigheid rondom stationsgebied    

 

Planning op hoofdlijnen

Time table met globale planning