Veilige bouw

Wij realiseren ons dat wij in het stationsgebied van Driebergen-Zeist te gast zijn. Daarom houden wij rekening met de omwonenden, bedrijven, het verkeer en reizigers. De bouwlocatie van Stationsgebied Driebergen-Zeist is dan ook aangemeld als ‘Bewuste Bouwer’-bouwplaats. Deze instantie controleert op alle hinderaspecten en koppelt hier een score aan.

Normen waaraan een Bewuste Bouwer zich houdt

 • Omgeving (beperken hinder en hinderbeleving voor de omgeving)
 • Veilig (veilig werken voor omwonenden, voorbijgangers en bezoekers)
 • Vakmensen (ontwikkeling, gezondheid, welzijn en veiligheid voor medewerkers)
 • Milieu (o.a. afvalmanagement en energiebesparing)
 • Verzorgd (o.a. verzorgde bouwplaats)

Veiligheidsmaatregelen die wij als Bewuste Bouwer in het Stationsgebied Driebergen-Zeist treffen

 • Het ‘scheiden’ van de gebruikers van het stationsgebied en de bouwers. Tijdens de realisatie van het nieuwe stationsgebied blijft ‘de winkel open’ en blijft het een drukte van belang met trein- en busreizigers, automobilisten, taxi’s, fietsers en voetgangers. De bouwplaats is slechts zo’n drie voetbalvelden groot en voor de bouw zijn duizenden vrachtbewegingen nodig. Daarom bundelen wij zo veel mogelijk werkzaamheden tijdens de perioden dat er geen treinen rijden, om zo de beschikbare ruimte en tijd optimaal te benutten.
 • Fysiek zorgen we voor een veilige afscheiding, onder ander door bouwhekken.
 • Onze gebiedconciërge inzetten die:
  • dagelijks  fiets- en voetpaden controleert op schoonheid en netheid en veegt deze indien er vervuiling op ligt.
  • die dagelijks een ronde langs en over het bouwterrein maakt en zorgt dat alles opgeruimd blijft. Hij zorgt ook voor het recht- en dichtzetten van bouwhekken.
 • Veiligheidsintroductie voor al onze projectmedewerkers. Wij willen het bewustzijn bij onze medewerkers vergroten dat zij tot 2020 te gast zijn en te maken hebben met een kleine en krappe bouwlocatie.
 • Voorlichting over veiligheid aanbieden aan leden van de twee nabij gelegen sportverenigingen en scholen. In afstemming met de scholen en de verenigingsbesturen wordt de inhoud samengesteld. Een voorbeeld is het thema verkeersveiligheid, de ‘dode hoek’ van vrachtwagenchauffeurs en de kwetsbare positie van fietsers en voetgangers in combinatie met bouwverkeer.