Historie en toekomst

Historie

Het station Driebergen-Zeist is een Nederlands spoorwegstation, gelegen tussen Driebergen-Rijsenburg en Zeist aan de Rhijnspoorweg. Het station ligt in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Op 27 juni 1844 werd de spoorlijn Amsterdam - Utrecht, aangelegd door de Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij, doorgetrokken naar Driebergen. Driebergen kreeg een directiekeet van waaruit de verdere werkzaamheden aan de spoorlijn werden gecoördineerd. Deze directiekeet werd later verbouwd tot stationsgebouw. Op 17 juli 1844 werd het traject Utrecht-Driebergen officieel in gebruik genomen en werd het stationsgebouw geopend.

Aanvankelijk heette het station uitsluitend station "Driebergen". In 1864 werd de naam aangepast in "Zeist-Driebergen", in 1904 weer naar "Driebergen" en in 1948 kreeg het station de huidige naam "Driebergen-Zeist".

Het eilandperron werd aangelegd in 1854. In 1864 kreeg het station een nieuw stationsgebouw. Het station omvatte een dienstwoning, dienstvertrekken en een salonkamer (een wachtruimte voor de gegoede reizigers). In 1894 werden de beide perrons verbonden met een ijzeren loopbrug. Rond 1900 werd het station uitgebreid met een verdieping. Dit werd de nieuwe dienstwoning van de stationschef. De voormalige dienstwoning werd een wachtkamer derde klasse. Aan de linkerzijde werd een houten hokje, dat dienstdeed als plaatskaartenkantoor, tegen het station gebouwd,.

In 1962 werd het station gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De loopbrug werd vervangen door een voetgangerstunnel. In het nieuwe, nu nog bestaande, stationsgebouw werden loketten, dienstvertrekken en een restauratie gevestigd. In 2004 werden de perrons verlengd om het stoppen van langere sneltreinen mogelijk te maken. Het seinhuis werd in 1971 gesloopt.

Toekomst

Station Driebergen-Zeist ondergaat een transformatie. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en er wordt toegewerkt naar de oplevering in 2020. Maar wat gaat er precies veranderen in en om het station? 

Overwegen aangepast en verwijderd

De overweg van de Hoofdstraat vormt al jaren een knelpunt. Deze overweg wordt verwijderd en hier komt een onderdoorgang voor in de plaats. Om de onderdoorgang te kunnen verwezenlijken, wordt de weg verlaagd. In de toekomst hoef je dus niet meer voor de overweg te wachten, waardoor lange wachttijden uitblijven en een veilige situatie wordt gecreëerd. Automobilisten, voetgangers en fietsers kunnen zo op een veilige manier het spoor passeren. De overgang aan de Odijkerweg wordt medio augustus 2018 verlegd naar het zuiden en medio januari 2019 wordt de overgang verwijderd. Het verkeer moet dan via de onderdoorgang op de Hoofdstraat het spoor passeren. 

Veilig het perron bereiken

Vanaf eind mei 2017 wordt het voor voetgangers veiliger om het perron te betreden vanaf de noordzijde van de overgang aan de Odijkerweg. De opgang naar het station wordt voor de overgang geplaatst, waardoor het spoor niet meer gepasseerd hoeft te worden en voetgangers direct het perron kunnen betreden.

Fiets- en autoproblemen verholpen

Het fietsenprobleem is ook een belangrijk punt waar de komende maanden aan gewerkt gaat worden. Om je trein te halen wil je de fiets graag zo dicht mogelijk bij het station stallen. Dit is niet altijd mogelijk, omdat de dichtstbijzijnde stallingen vaak (over)vol zijn. Om dit probleem te verhelpen, wordt een ondergrondse fietsenstalling gebouwd waarin plaats is voor 3000 fietsen. Vanuit de fietsenstalling wordt een directe verbinding gemaakt met het perron, waardoor je deze veilig kunt bereiken zonder het spoor te passeren. 

Naast het fietsenprobleem heerst er ook al jaren een parkeerprobleem. Op dit moment zijn er niet genoeg parkeerplaatsen en vormt dit een knelpunt. Aan de Stegge bouwt, in opdracht van NS Stations,  een nieuwe parkeergarage nabij het station. De parkeergarage biedt 600 parkeerplaatsen voor auto’s. In april wordt gestart met de bouw van de parkeergarage. Eind 2017 kan de parkeergarage al in gebruik worden genomen. 

Vernieuwingen

Tussen 2017 en 2021 vinden verschillende vernieuwingen plaats op en rond het spoor. De grootste aanpassingen zijn:

  • Twee nieuwe, doorgaande, sporen. De intercity kan hierdoor eenvoudig en snel het station passeren;
  • Het busstation wordt verplaatst en uitgebreid. Het busstation wordt verplaatst naar de noordkant van het station;
  • Er komt een nieuw stationsgebouw. Medio juni 2017 wordt een tijdelijk station gebouwd aan de Stationsweg, zodat we het huidige gebouw kunnen slopen en een nieuw station gebouwd kan worden.

Energieneutraal

Het nieuwe station wordt zoveel mogelijk energieneutraal. Zo komen er zonnepanelen op de perronkappen en wordt het stationsgebied ‘groen’ ingericht. Dit houdt het (her)planten van bomen in, maar ook het aanbrengen van diverse flora- en faunavoorzieningen. De nieuwe parkeergarage wordt ook volledig energieneutraal.  Alle stroom die nodig is om de nieuwe parkeergarage te laten draaien wordt opgewekt door zonnepanelen op het dak van de garage.