Over het project

Files bij de spoorwegovergang, overvolle fietsstallingen en een te kort aan parkeerplekken. Belangrijke redenen om het stationsgebied Driebergen-Zeist flink aan te pakken. De Hoofdstraat loopt straks via een onderdoorgang voor het verkeer onder het spoor door. Het stationsgebied van Driebergen-Zeist wordt een compacte OV-knoop, waar al het verkeer goed doorstroomt.

Fileprobleem opgelost

De Hoofdstraat wordt verbreed én gaat straks onder de sporen door. Daarmee gaat het fileprobleem tot het verleden behoren. De spoorwegovergang in de Odijkerweg wordt opgeheven.

Nieuw station

Er komt een nieuw station, met een nieuw busstation én een nieuwe parkeergarage met ongeveer 600 parkeerplaatsen. Ook aan de fietsers wordt gedacht. Onder het station komt een fietsenstalling waar fietsers droog en veilig hun fiets kunnen parkeren. Bovendien krijgen de fietsers hun eigen fietsroute waardoor ze veilig het stationsgebied kunnen doorkruisen.

Stationsplein ónder de sporen

In de nieuwe situatie loopt het stationsplein onder de sporen door. Dat betekent: geen onveilige situaties meer waarbij voetgangers over het spoor rennen om hun trein te halen.

Extra spoor

Het aantal sporen wordt uitgebreid van drie naar vier. Bovendien gebruiken langsrijdende intercity’s straks zoveel mogelijk de buitenste sporen. Zodat ze niet meer vlak langs de wachtende reizigers razen. In het midden komt één breed perron waar alleen de sprinters stoppen. En intercity’s halen de stoptreinen gewoon in dankzij een nieuw keerspoor.

Nieuwe parkeergarage

Op dit moment is parkeren bij het station een knelpunt wegens gebrek aan ruimte. NS Stations realiseert nabij station Driebergen-Zeist een nieuwe parkeergarage met 600 parkeerplekken. De parkeergarage wordt naar verwachting oktober 2017 in gebruik genomen. Het gemakkelijk, veilig, droog en dichtbij de auto kunnen parkeren bij het station draagt bij aan meer gebruik van de trein. 

Duurzaamheid

Op het project Stationsgebied Driebergen-Zeist nemen we diverse duurzame maatregelen.

Energieverbruik verminderen

  • In het stationsgebied passen we LED-verlichting toe. LED-lampen verbruiken aanzienlijk minder stroom dan andere lampen. Voor het beton in het nieuwe station gebruiken we een betonmortel waarin een duurzamere cementsoort wordt toegepast. Bij de productie van cement komt veel CO2 vrij. 
  • Binnen het Stationsgebied Driebergen-Zeist passen we Laag Energie Asfalt Beton toe (LEAB). Dit asfalt wordt bij 100 graden in plaats van 160 graden Celsius geproduceerd. Heirdoor wordt een energiebesparing en CO2-reductie van 30% gerealiseerd. Lees meer over LEAB.
  • Transportafstanden houden we zo laag mogelijk. Vrijkomend zand en grond wordt weer toegepast bij projecten in de buurt en de betonmortel wordt aangevoerd vanuit Utrecht (ca. 12 km afstand).

Energie opwekken

  • Op de perronkap plaatsen we zonnepanelen om energie op te wekken.
  • De nieuwe parkeergarage is energieneutraal. Alle stroom die nodig is om de nieuwe parkeergarage te laten draaien wordt opgewekt door zonnepanelen op het dak van de garage.

Hergebruik materialen

  • Vrijkomende materialen geven we zoveel mogelijk een nieuwe bestemming binnen het project. Zo is het beton dat vrijkwam bij de sloop van het Staatsbosbeheergebouw gebruikt als fundering voor de tijdelijke P+R bij de A12.
  • De bomen rondom het station worden waar mogelijk verplaatst of gecompenseerd door het planten van nieuwe bomen. Het station Driebergen-Zeist is bovendien een belangrijke entree tot het Nationaal park Utrechtse Heuvelrug en van ‘De Stichtse Lustwarande’.

ProRail werkt aan station Driebergen-Zeist in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Utrecht, de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist. In 2017 beginnen we met bouwen, en in 2021 is het station helemaal vernieuwd.

De stappen van de bouw

Onderstaand is in 6 stappen de bouw uitgelegd aan de hand van foto's.