Arcadis

Stationsgebied Driebergen - Zeist kent een rijke historie en grote landschappelijke kwaliteit. In deze omgeving dient een moderne en gebruiksvriendelijke OV-knoop te worden gerealiseerd die een belangrijke schakel vormt tussen de Utrechtse Heuvelrug en de rest van Nederland. Dit alles is voor de ontwerpers van Arcadis aanleiding geweest om te komen tot het bijzondere concept van het stationslandgoed. In dit concept komen mens, natuur, vervoer, cultuur en techniek samen.

Zeer verschillende disciplines binnen Arcadis hebben hier een bijdrage aan mogen leveren. Uitgangspunt tijdens het ontwerpen was dat het ontwerp moest worden gerealiseerd terwijl het station en niet te vergeten de omgeving kon blijven functioneren. Deze opgave is vertaald in een gedegen faseringsplan en afgestemd met de omgeving.

De hoge ambities, de complexiteit van de opgave en het werken in een omgeving met soms tegengestelde belangen maakt het een boeiend en uitdagend project waar wij iedere dag weer met trots aan werken.

Micheline Zeenni
Directeur Stations
Arcadis Nederland BV