Provincie Utrecht

Een belangrijk regionaal OV-knooppunt

“Station Driebergen-Zeist is een belangrijk regionaal OV-knooppunt waar trein, bus, fiets en auto samenkomen en mensen gemakkelijk kunnen overstappen van het ene op het andere vervoersmiddel. Met dit nieuwe station is onze regio beter bereikbaar, wat bijdraagt aan de versterking van de regionale economie. Het is voor de provincie van belang dat het knooppunt goed ingepast wordt in de omgeving, met hoogwaardige parkeervoorzieningen en fietsstallingen. Zo wordt dit station een station waar je wilt zijn, in plaats van moet zijn.”

Jacqueline Verbeek-Nijhof
gedeputeerde provincie Utrecht