Opknapbeurt Driebergen-Zeist

16 augustus 2016 12:28

ProRail heeft vandaag het contract ondertekend met aannemer BAM voor de totale vernieuwing van het station Driebergen-Zeist. Begin 2017 starten de werkzaamheden.

De contractsom bedraagt ongeveer € 90 miljoen. Behalve een nieuw station wordt ook het stationsgebied Driebergen-Zeist volledig opnieuw ingericht.

Vernieuwing stationsgebied

De overweg van de N225 vormt al jaren een knelpunt in het gebied. Er komt een onderdoorgang onder het spoor en de wegen worden aangepast. Ook worden er twee nieuwe doorgaande sporen gebouwd. De stad en streekbussen krijgen ook nieuwe haltes en fietsen kunnen in de toekomst geplaatst worden in een nieuwe ondergrondse fietsenkelder. Het nieuwe station wordt zoveel mogelijk energieneutraal, onder meer door zonnepanelen op de perronkappen.

Landgoed

De omliggende landgoederen bij het station zijn bepalend voor het gebied. Het ontwerp van het nieuwe stationsgebied houdt rekening met de ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden.

Samenwerking

In het project Stationsgebied Driebergen-Zeist werken de projectpartners BAM en ProRail nauw samen met de financiers van dit project: provincie Utrecht, gemeente Utrechtse Heuvelrug, gemeente Zeist en het Ministerie van I&M.