Wijziging situatie Stationsgebied voor fietsers vanaf 6 oktober a.s.

4 oktober 2017 15:53
kaart

Met ingang van 6 oktober a.s. dienen fietsers vanaf Driebergen richting Station gebruik te maken van het nieuwe fietspad langs de Hoofdstraat (aan de Hertekamp/Antropia zijde).

De verkeerslichten voor overstekende fietsers op de Hoofdstraat bij het spoor zijn weggehaald, het is dan niet meer mogelijk om daar over te steken.

Fietsers vanaf Driebergen en komende vanuit Park Beerschoten dienen over te steken bij de verkeerslichten (zie bijgaand kaartje).

Fietsers vanuit Odijk kunnen naar Zeist en het busstation vanaf 6 oktober via de Odijkerweg.

Doorgaand fietsverkeer tussen Driebergen en Zeist kan gebruik blijven maken van het dubbelzijdig fietspad aan de oostzijde van de Hoofdstraat.