Project stationsvernieuwing Driebergen-Zeist wint duurzaamheidstrofee ProRail

10 november 2017 11:13
Uitreiking duurzaamheidstrofee

Deze week is bij ProRail in een Projecten Parade de interne duurzaamheidstrofee uitgereikt aan het project Stationsvernieuwing Driebergen-Zeist. Het project Stationsgebied Driebergen-Zeist zorgt voor een complete vernieuwding en herinrichting van het station en spoorse omgeving van Driebergen. Dat er in Driebergen-Zeist goed is nagedacht over duurzaamheidsinitiatieven die ook nog eens perspectief bieden voor bredere toepassing, werd afgelopen maandag onderstreept met het behalen van de ProRail duurzaamheidstrofee. En daar zijn we als project natuurlijk heel blij mee!

Samen inzetten op duurzaamheid

De duurzaamheid wisseltrofee werd uitgereikt tijdens de Projecten Parade. Volgens Tauw-ceo Annemieke Nijhof – één van de juryleden, samen met onder meer directeur Projecten Ans Rietstra - heeft ProRail met alle inzendingen duidelijk laten zien dat de ambities op het gebied van duurzaamheid hoog op de agenda staan. Maar duurzaamheid is uiteraard niet iets van ProRail alleen. Samen met bouwbedrijf BAM en ingenieursbureau Arcadis wordt bij stationsvernieuwing Driebergen-Zeist door alle partijen actief ingezet op duurzaamheid en reikt het duurzaamheidsdenken tot in de haarvaten van het project.

Hergebruik en energiebesparing

Dat blijkt ook uit de voorbeelden van concrete duurzaamheidstoepassingen. Zo wordt er Laag Energie Asfalt Beton (LEAB) toegepast, wat zorgt voor een energiebesparing en CO2-reductie van 30%, transportafstanden zijn zo laag mogelijk gehouden en vrijgekomen materialen hebben zoveel mogelijk een nieuwe bestemming gekregen binnen het project. Het beton dat bijvoorbeeld vrijkwam bij de sloop van het Staatsbosbeheergebouw, is gebruikt als fundering voor de tijdelijke P+R bij de A12. Het regenwater wordt hergebruikt voor toiletten en bloemenkiosk onder het station . Restwarmte uit de technische ruimte wordt opgevangen voor verwarming van de beheerdersruimte, en er wordt veel extra groen geplaatst. Het nieuwe station moet zoveel mogelijk energieneutraal worden. Daarom worden de perronkappen voorzien van zonnepanelen.

Over het project

ProRail werkt aan station Driebergen-Zeist in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Utrecht, de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist. In 2017 is BAM in opdracht van ProRail begonnen met bouwen, in 2020 is de station helemaal vernieuwd.