Archeologen doen ontdekkingen in Stationsgebied Driebergen-Zeist

21 maart 2017 10:32
Archeologen doen ontdekkingen in Stationsgebied Driebergen-Zeist

Archeologen hebben de resten van een boerderij uit de ijzertijd gevonden tijdens de werkzaamheden in het stationsgebied Driebergen-Zeist.  In het lichtgele zand in de ondergrond, vonden zij vorige week de resten van houten palen die hier meer dan 2000 jaar geleden in de bodem zijn geslagen. De palen hebben de tand des tijds niet overleefd, maar hebben wel een afdruk in het zand achtergelaten.

De palen zijn in de ijzertijd (800-12 voor Chr.) bij de bouw van een houten boerderij in de grond gezet. Samen vormden ze de dragende wanden van een boerderij met waarschijnlijk een rieten kap. In deze boerderij woonde vóór het begin van onze jaartelling een boerengezin, onder een dak met hun vee.

Naast de palen vonden de archeologen scherven van aardewerken potten die de bewoners van de boerderij hebben gebruikt. De komende dagen hopen de archeologen nog meer resten te vinden van het erf en de akkers rond deze boerderij. Alle resten worden verzameld en meegenomen voor nader onderzoek door deskundigen.

De archeologische vondsten kwamen aan het licht bij de voorbereidingen voor de bouw van de tunnel onder het spoor bij Station Driebergen-Zeist. Naast het stationsplein zijn bomen gekapt om plaats te maken voor de nieuwe inrichting van het gebied rond het station en de tunnel. Binnenkort start aannemer BAM met het plaatsen van damwanden om ervoor te zorgen dat de tunnel veilig en droog kan worden gebouwd. Tot die tijd hebben archeologen de gelegenheid om de bodem te onderzoeken en te speuren naar sporen uit een ver verleden.

De overweg van de Hoofdstraat vormt al jaren een knelpunt in het stationsgebied van Driebergen-Zeist. Er komt een onderdoorgang onder het spoor, de overwegen worden opgeheven en de wegen worden aangepast. Ook worden er twee nieuwe doorgaande sporen gebouwd. Het busstation wordt verplaatst en vergroot en fietsen kunnen in de toekomst geplaatst worden in een nieuwe ondergrondse fietsenkelder. NS en aannemer Aan de Stegge bouwen een parkeergarage.

Project Stationsgebied Driebergen-Zeist is een samenwerkingsverband van ProRail (in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu), provincie Utrecht, gemeente Utrechtse Heuvelrug, gemeente Zeist en NS. BAM realiseert als hoofdaannemer het nieuwe stationsgebied.