Vanaf 17 juni verwijderen van fietsenstallingen zuidzijde station

24 mei 2017 16:09

Op zaterdag 17 juni sluiten wij alle fietsenstallingen ten zuiden van het station Driebergen-Zeist ("Driebergen"-zijde). Het betreft drie locaties, zie onderstaand kaartje. Dit doen wij om de werkzaamheden aan het stationsgebied voort te kunnen zetten. Het gaat om de stallingen aan weerzijden van de spoorwegovergang aan de Hoofdstraat ten zuiden van het spoor, en de stallingen ten zuidwesten van het spoor langs de Stationsweg. Op het onderstaande kaartje is te zien welke fietsenstallingen er precies gesloten worden.

BAM heeft een tijdelijke (bewaakte) fietsenstalling gebouwd in het pand aan de Stationsweg 13. De tijdelijke fietsenstalling wordt op vrijdag 16 juni geopend. Je kunt je fiets in deze tijdelijke stalling of in één van de overige fietsenstallingen ten noorden van het station stallen. Houd in het begin rekening met 10 minuten extra reistijd, om te wennen aan de nieuwe situatie.

Het sluiten en verwijderen van de fietsenstallingen houdt in dat de fietsenrekken op zaterdagochtend leeg moet zijn. Alle achtergebleven fietsen worden door de gemeente verwijderd.

Fiets weg?

Vergeten je fiets in een andere stalling te zetten en is je fiets weg? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 0343 565600 om een afspraak te maken om je fiets op te halen.

Op het onderstaande kaartje is te zien op welke locaties de stallingen worden verwijderd en waar de tijdelijke (bewaakte) fietsenstalling is ingericht. In de tijdelijke fietsenstalling is voldoende plaats voor de op te heffen fietsenstallingen.