Opheffen parkeerplaatsen en fietsenstallingen station Driebergen-Zeist

1 juni 2017 19:28

Per 17 juni 2017 sluiten alle fietsenstallingen aan de zuidzijde (“Driebergen-zijde”) van station Driebergen-Zeist. Een vervangende fietsenstalling opent per 16 juni 20.00 uur, kantoor Vierdaelen aan de Stationsweg  13. Per 26 juni 2017 worden alle parkeerplaatsen rond station Driebergen-Zeist opgeheven. Het gaat om de P+R-locaties aan de Odijkerweg en de Hoofdstraat. Vanaf 26 juni opent de tijdelijke P+R aan de A12. De locaties van de taxistandplaatsen en de Kiss&Ride-plaatsen wijzigen naar de ‘nieuwe’ Stationsweg vanaf 17 juni.

Op onderstaande kaartjes zijn de locaties van de te sluiten en te openen fietsenstallingen en parkeerplaatsen aangegeven.

Fietsenstallingen
BAM heeft een tijdelijke (bewaakte) fietsenstalling gerealiseerd in het pand ‘Vierdaelen’ aan de Stationsweg 13. De ingang is aan de ‘nieuwe’ Stationsweg. Deze stalling opent op vrijdag 16 juni 2017 om ca. 20.00 uur. Zet je fiets vanaf 16 juni in deze tijdelijke stalling of in één van de overige fietsenstallingen, ten noorden van het station (“Zeist-zijde”).

Het sluiten en verwijderen van de fietsenstallingen houdt in dat de fietsenstallingen op zaterdagochtend 17 juni leeg moeten zijn. Alle achtergebleven fietsen worden door de gemeente verwijderd. (Brom)fiets weg? Van maandag 19 tot vrijdag 23 juni kunnen fietseigenaren tussen 8.00 en 18.00 uur hun fiets ophalen aan Hoofdstraat 26. Na vrijdag 23 juni kunnen fietseigenaren contact opnemen met gemeente Utrechtse Heuvelrug via telefoonnummer 0343-565600 om de fiets op te halen.

Parkeerplaatsen
Per 16 juni 2017 sluiten de parkeerplaatsen langs de Stationsweg, inclusief de parkeerplaatsen met laadpalen. De huidige Stationsweg wordt afgesloten. De ‘nieuwe’ Stationsweg is per 17 juni de nieuwe verbinding voor al het verkeer tussen het station en de Odijkerweg (zie afbeelding 2).
De P+R-locaties Odijkerweg en Hoofdstraat moeten leeg zijn op 26 juni. Vanaf 27 juni worden achtergebleven auto’s weggesleept. De parkeerterreinen worden onderdeel van de bouwplaats. Auto weg? Autoeigenaren kunnen contact opnemen met gemeente Utrechtse Heuvelrug via telefoonnumer 0343-451377 om de auto op te halen.

Om voldoende parkeergelegenheid te creëren rondom het station is er een tijdelijke P+R ingericht. De tijdelijke P+R bevindt zich aan de Hoofdstraat tegen de A12 (zie afbeelding 2). Op het P+R-terrein bij de A12 komt een voorziening voor elektrische laadpalen met twee aansluitpunten. Deze tijdelijke parkeerlocatie blijft in gebruik tot de nieuwe parkeergarage aan de nieuwe Stationsweg open gaat, naar verwachting in het vierde kwartaal van 2017. Vanaf het tijdelijke parkeerterrein kan de reiziger via een voetpad naar het station lopen (zie afbeelding 3). Houd rekening met de looptijd van circa 7 minuten van parkeerterrein naar het station.

Kiss&Ride en taxistandplaatsen
Per 12 juni 2017 vervallen de huidige taxistandplaatsen en worden per 17 juni vervangen langs de ‘nieuwe’ Stationsweg, ter hoogte van kantoor ‘Vierdaelen’ (zie afbeelding 2). De huidige kiss&ride-plaatsen worden per 17 juni vervangen door de locatie langs de Stationsweg.

Werkzaamheden stationsgebied
De veranderingen hebben te maken met de werkzaamheden in het stationsgebied Driebergen-Zeist. BAM bouwt in opdracht van ProRail een nieuw station, nieuwe fietsenkelder, nieuwe sporen en nieuwe onderdoorgang van de sporen ter hoogte van de Hoofdstraat.

PS: afbeeldingen zijn niet op schaal, het gaat om de locatie-aanduiding.