Weekendafsluiting Odijkerweg t.h.v. nieuwe busstation, 30 juni - 3 juli.

26 juni 2017 15:56

In het weekend van vrijdag 30 juni 20.00 uur tot maandag 3 juli 5.00 uur werken we aan de weg t.h.v. het nieuwe busstation. De Odijkerweg is daarom van vrijdag tot maandag voor een deel afgesloten. Het gaat dan om de Odijkerweg vanaf de kruising met de Breullaan tot aan de inrit van de Renault dealer. Fietsers kunnen wel het gehele weekend gebruiken maken van de Odijkerweg. Woningen en percelen blijven het hele weekend bereikbaar. Bewoners kunnen hun woningen bereiken via de Stationsweg en spoorwegovergang Odijkerweg.

Werkzaamheden vrijdag

Op vrijdagavond starten we met het afzetten van de buslijn met schildjes en het afzetten van de autorijbaan. In de avond gaat ook het nieuwe fietspad open en kunnen fietsers hier gebruik van maken. Om op het nieuwe fietspad te komen worden rijplaten aangelegd. Let op: deze kunnen glad zijn. Bezoekers van Bochane maken ook gebruik van deze rijplaten.

Zodra we alles hebben afgezet starten we met het opbreken van de weg. Dit doen we door de weg te frezen. Dit brengt geluidshinder met zich mee, omdat we hier machines voor moeten gebruiken.

Werkzaamheden zaterdag

In de nacht van vrijdag op zaterdag leggen we een nieuw riool aan. In de loop van de ochtend gaan we zand aanbrengen en de grond verdichten. Hier zijn we tot in de middag mee bezig. Zodra we de grond verdicht hebben, kunnen we gaan starten met het aanbrengen van puin. Vervolgens gaan we zaterdagavond – met mogelijke uitloop in de nacht – de weg opnieuw bestraten. Bovenstaande werkzaamheden brengen enige geluidshinder met zich mee. In de avond en nacht maken we gebruik van bouwlampen, hier kunt u ook hinder van ervaren.

Werkzaamheden zondag

Op zondag gaan we vanaf 7.00 uur de weg asfalteren. Aan het eind van middag en in de avond gaan we vervolgens aan de slag met het aanbrengen van lussen en markeringen. Het is mogelijk dat we met deze werkzaamheden uitlopen in de nacht. Op maandag 5.00 uur gaat vervolgens de weg weer open voor alle verkeer.