Wegafsluiting Odijkerweg Zeist 28 tot en met 31 juli

25 juli 2017 19:10

In het weekend van 28 juli tot en met 31 juli 2017 werkt BAM aan de weg op een klein gedeelte van de Odijkerweg, ten noorden van het spoor, ter hoogte van het nieuwe busstation. Hiervoor wordt dit gedeelte van de weg afgesloten voor alle verkeer van 28 juli 20.00 uur tot en met 31 juli 05.00 uur. Een tijdeljke omleiding voor gemotoriseerd verkeer, voor fietsers en voetgangers wordt ingesteld. De Hoofdstraat, Driebergseweg en Breullaan blijven wel open voor verkeer.

Bedrijven en woningen bereikbaar
Woningen en bedrijven aan de Odijkerweg en Kwekerijweg blijven bereikbaar tijdens dit weekend. Het genoemde weggedeelte, zie afbeelding, is echter gesloten voor doorgaand (vracht)auto-, (brom)fiets- en voetgangersverkeer. De Hoofdstraat, Driebergseweg en Breullaan is voor bewoners, bezoekers en bedrijven eventueel vanaf de Kwekerijweg te bereiken via de spoorovergang Odijkerweg/Kwekerijweg, Odijkerweg en Stationsweg.

Werkzaamheden
In dit weekend werkt BAM dag en nacht om dit gedeelte van de Odijkerweg te vernieuwen. De aanpassingen hebben onder andere te maken met het nieuwe busstation, dat begin september in gebruik wordt genomen. De werkzaamheden bestaan onder andere uit asfalt frezen, puinverharding breken en verwijderen, nieuw zand en fundering aanbrengen, asfalteren, walsen, wegmarkering aanbrengen en slijpwerkzaamheden voor de detectielussen.

Bereikbaarheid Odijkerweg 28 - 31 juli