Fietsers Zeist-Driebergen via oostzijde Hoofdstraat vanaf 21 augustus

18 augustus 2017 16:21
Kaartje met omleidingsroute

Met ingang van 21-8 dienen fietsers die van Zeist naar Driebergen willen, bij de kruising Odijkerweg/Breullaan over te steken naar de oostzijde van de Hoofdstraat. Fietsers rijden tot aan de verkeerslichten ter hoogte van de tijdelijke P+R over het dubbelzijdige fietspad aan de oostzijde, en steken hier weer over naar de westzijde. De oversteeklocatie naar Driebergen wordt met gele borden aangeduid. Zie bijgaande kaart.

Deze tijdelijke fietsroute is nodig in verband met werkzaamheden in het stationsgebied. De fietsenstallingen aan de noordoostzijde van het station, ter hoogte van de spoorwegovergang Hoofdstraat, blijft tot medio september bereikbaar via de fietsoversteeklocatie op de Odijkerweg.

Omleiding