Situatie stationsgebied voor fietsers en voetgangers gewijzigd per 3 september 2017

1 september 2017 15:27
Kaart

Met ingang van 3 september zijn er gewijzigde fiets- en looproutes in stationsgebied Driebergen-Zeist. Houd rekening met 10 minuten langere reistijd! Dit heeft deels te maken met de opening van het nieuwe busstation. Dit bevindt zich aan de Zeist-kant van het station. Tevens vinden werkzaamheden plaats op het ‘oude’ busstation en is hier het fiets- en voetpad niet meer toegankelijk. De westelijke spoorwegoverweg ter hoogte van de Hoofdstraat is voor fietsers en voetgangers afgesloten.
 

Wat wijzigt met ingang van 3 september? Zie de afbeelding of de toelichting hieronder. Ga eerder van huis en houd rekening met langere reistijd. Volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars en volg de borden.

  • Nieuw busstation open, toegang via Odijkerweg of via de voetgangerstunnel.
  • Halen en brengen is bij de taxistandplaatsen, is verder westelijk van de ‘oude’ locatie van halen en brengen, dus dichter naar Odijkerweg.
  • De westelijke spoorwegoverweg ter hoogte van de Hoofdstraat is voor fietsers en voetgangers afgesloten.
  • De doorgaande route voor fietsers en voetgangers tussen Driebergen en Zeist (twee richtingen) gaat over het oostelijk fiets- en voetpad
  • De fietsenstalling tegen het spoor aan, aan de Zeist-kant, is tot en met 22 september ALLEEN bereikbaar via de voetgangerszone naast het busstation, ingang aan de Odijkerweg.
  • De fietsenstalling ter hoogte van de Kwekerijweg (Zeist-kant van het spoor) is gesloten.
  • De fietsenstalling bij het busstation is open.
  • Het fiets- en voetpad aan de Driebergseweg is van 4 t/m 15 september afgesloten in verband met aanpassingen aan het trottoir. Fietsers kunnen over te steken ter hoogte van de Heideweg om aan de oostzijde van de Driebergseweg te fietsen.
  • Komt u met de rolstoel? Hiervoor is een aparte voorziening getroffen. Volg de borden.