Vanaf 11 augustus 16 dagen geen treinen en omleidingen in Driebergen

20 april 2018 14:08

Vanaf 29 augustus rijdt het verkeer op de Hoofdstraat onder het spoor door. Een belangrijke - en misschien wel historisch te noemen - mijlpaal. Voordat het zover is, rijden in augustus 2018 gedurende 16 dagen geen treinen, maar bussen. In de 16-daagse wordt dag en nacht gewerkt aan en rond het spoor om deze onderdoorgang mogelijk te maken. De Hoofdstraat ter plaatse is tijdens de werkzaamheden afgesloten en er is sprake van omleidingen voor alle verkeer. De 16-daagse Treinvrije Periode (TVP) duurt van 11 augustus 1.00 uur t/m maandag 27 augustus 5.00 uur. De buitendienststelling geldt tussen Utrecht Centraal en Ede-Wageningen, en Utrecht Centraal en Rhenen.

Tijdens deze 16-daagse wordt het zuidelijk spoordek ingeschoven dat in een half jaar tijd wordt voorgebouwd langs het spoor. Er zijn dan diverse omleidingen (via Loolaan, Arnhemsebovenweg, overweg Odijkerweg). T.z.t. volgt hierover meer informatie. Uiteindelijk wordt op 29 augustus de westelijke zijde van de onderdoorgang  bij de Hoofdstraat opengesteld. Dat betekent dat het auto- en langzaam verkeer al onder het spoor kan doorrijden. Een belangrijke mijlpaal voor de omgeving van Driebergen-Zeist.

Wat gaan we doen?

Er worden werkzaamheden uitgevoerd op het tracé Bunnik – Maarn waaronder:

 • Deels opbreken van bestaande sporen en herplaatsen nieuwe sporen
 • Verleggen en vernieuwen van kabels en leidingen langs het spoor
 • Bestaande bovenleiding en portalen verwijderen en vervangen voor nieuwe
 • Nieuwe faunaduiker onder het spoor (Rijnwijckse Wetering en Bornia)

Ter hoogte van de Odijkerweg:

 • Verleggen Odijkerweg ter hoogte van spoorovergang

Ter hoogte van het station:

 • (Restant) voetgangerstunnel verwijderen
 • Perrons verwijderen en terugbouwen
 • Bouwkuip ter hoogte van Hoofdstraat/spoor uitgraven
 • Inschuiven en aansluiten spoordek
 • Beton storten ter hoogte van Hoofdstraat/spoor
 • Asfalteren ter hoogte van Hoofdstraat/spoor
 • Verwijderen tijdelijke brug Stationsweg/ Hoofdstraat

Hinder?

Bewoners nabij het spoor, ter hoogte van de Arnhemsebovenweg en Drift, Odijkerweg en Hoofdstraat, dienen rekening te houden met de mogelijkheid van 24/7 geluidshinder in de genoemde periode en tevens met omrijdtijd.

Meer weten?

Houd de website www.stationdriebergenzeist.nl, twitter en onze Facebookpagina in de gaten. Download de app voor directe info over afsluitingen en omleidingen.