Nachtafsluiting spoorovergang Arnhemse Bovenweg 14 juni

12 juni 2018 16:33

Op donderdag 14 juni 20.00 uur tot en met 15 juni 05.00 uur is de spoorovergang op de Arnhemse Bovenweg dicht voor gemotoriseerd verkeer. Ter hoogte van de spoorovergang Arnhemse Bovenweg wordt een mantelbuis ingegraven. Dit werk is ter voorbereiding op de treinvrije periode van 11 augustus. 

Op 14 juni starten wij met het zagen in het asfalt langs de overweg. Deze strook asfalt wordt weggebroken, waarna wij een sleuf graven. Na het plaatsen van de mantelbuis in de sleuf wordt het wegdek hersteld door middel van klinkers. Deze worden afgetrild met een trilplaat.

Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Hoofdstraat (zie kaartje). Uiteraard blijven bedrijven en woningen bereikbaar (bestemmingsverkeer). Fietsers (na afstappen) en voetgangers kunnen wel passeren.

We verwachten dat deze werkzaamheden geluidshinder met zich meebrengen. Deze hinder zit met name in het zagen van het asfalt aan het begin van de avond en het aftrillen van de klinkers aan het einde van het werk. Ook het graafmaterieel zal voor lichte geluidshinder zorgen.