LET OP: Bij de buitenfietsenstalling locatie Odijkerweg worden twee fietsrekken verwijderd

17 juli 2018 16:30

In verband met de werkzaamheden aan de huidige perrons is een extra toerit noodzakelijk. Hiervoor dienen twee fietsenrekken aan de Odijkerweg te worden verwijderd. Wij verzoeken u om uw gestalde fietsen in de twee naastgelegen rekken te plaatsen. Mocht uw fiets nog in een van de twee te verwijderen rekken staan, dan verplaatst gemeente Zeist uw fiets naar een van de twee naastgelegen rekken. Zie voor de juiste deadlines de informatie die op de rekken is geplaatst.