Verwijderen verlichting Beerschoten-Willinkshof

18 november 2019 13:34
Verwijderen verlichting Beerschoten-Willinkshof

De verlichting in het park Beerschoten-Willinkshof hebben wij vandaag weggehaald. Voor de vele fietsers die deze omleiding gebruiken, even wennen.

In dit bericht lichten wij puntsgewijs toe waarom de verlichting is weggehaald.

  • Vorige week maandag 11 november is het fietspad langs Antropia afgezet voor 3 weken, om daar de definitieve situatie te kunnen realiseren.
  • Hoewel de officiële omleiding van Driebergen naar het station loopt via de Hoofdstraat (nieuwe fietspad onder het spoor door), kruising de Breul en dan via de Odijkweg weer naar de Driebergen-kant van het station, bleken veel mensen het onverlichte park te gebruiken.
  • Omdat wij veel meldingen kregen over onveilige situaties, zijn er met spoed lampen geplaatst. Wij waren in de veronderstelling dat dit paste binnen ons vergunningenkader.
  • Hoewel veel gebruikers blij zijn met de verlichting, zijn er diverse klachten over de verlichting gekomen. De verlichting hindert de vleermuizen die in het park wonen.
  • Bij het behandelen van de klachten blijkt dat de verlichting niet binnen ons vergunningenkader valt
  • De gemeente en provincie (in dit geval het bevoegd gezag) hebben aangegeven de situatie niet te willen gedogen
  • Daarom is de verlichting weggehaald.