Diepste punt in Driebergen-Zeist

11 februari 2019 14:05

Na een drukke periode kijken we vooruit naar een nieuwe mijlpaal, namelijk het diepste punt van het nieuwe stationsgebied Driebergen-Zeist. Dit dieptepunt wordt een hoogtepunt in de voortgang van de bouw van het vernieuwde station. Maar wat is er allemaal voorafgegaan?

Afgravingen

Na het intrillen van de damwanden is er in september gestart met het plaatsen van de combi-schroefpalen en de Gewi-ankers. De combi-schroefpalen vormen de fundatie van het tweede dek en de Gewi-ankers zullen de betonnen vloer op zijn plaats houden.

In oktober 2018 zijn de afgravingen begonnen aan de bouwkuip waar de fietsenkelder gaat komen. De tractors reden af en aan om al het zand uit de enorme bouwkuip te scheppen. Na het droog ontgraven werd het water zichtbaar en kwam het ‘zwembad’ in zicht. Droog ontgraven kon vanaf dit moment niet meer dus toen is er overgeschakeld naar nat ontgraven.

Duikers

Eind oktober hebben duikers met een grote stofzuiger deze ontgraving voortgezet. Uiteindelijk is er 20.000 kubieke meter zand uit deze bouwkuip gegaan. De ontgravingen zijn halverwege november afgerond. De duikers hebben daarna de voorbereidingen getroffen voor de betonstort die op 19 en 20 december plaatsvonden.

Op 19 en 20 december is er 3000 kubieke meter beton gestort. Dit is allemaal strak volgens planning gebeurd. Tijdens de feestdagen heeft het beton kunnen uitharden zodat er op 2 januari 2019 begonnen kon worden met het leegpompen van de kuip. Het leegpompen gebeurde 24 uur per dag en heeft een week geduurd.

Storten vloer

Op 9 januari was de bouwkuip helemaal leeg en waren de Gewi-ankers goed te zien. Op de Gewi-ankers zijn schijven gedraaid die de betonnen vloer op zijn plaats houden bij de grote druk die het grondwater geeft.

Na de stort van het onderwaterbeton zijn er werkzaamheden geweest aan de wanden en voorbereidingen voor het storten van de dekvloer. Deze laatste laag beton is gestort en komt het dichtst bij u in de buurt als u uw fiets gaat stallen. Het diepste punt van het nieuwe stationsgebied hebben we bereikt.

Wat een werk hebben onze bouwers verricht om deze mijlpaal te bereiken!

Het bereiken van het diepste punt is vastgelegd in 4 vlogs door studenten van de HvA.

Bekijk de vlogs hier: