Zoeken

Type: Nieuws
Datum: 20-12-2017
De werkzaamheden moeten in de nachten plaatsvinden, omdat er dan geen treinen rijden en er minimaal verkeer op de Hoofdstraat is. Hoofdstraat ter...
Type: Photo album
Datum: 21-12-2017
Type: Photo album
Datum: 31-01-2018
Type: Nieuws
Datum: 31-01-2018
Op 6 februari wordt iedere verkeerd gestalde fiets verplaatst naar de fietsenstalling naast de spoorovergang aan de Odijkerweg. Dit is aan de...
Type: Nieuws
Datum: 02-02-2018
Woningen en bedrijven zijn bereikbaar via de spoorovergang Odijkerweg. Fietsverkeer kan normaal over de Stationsweg. De parkeergarage, halen &...
Type: Nieuws
Datum: 17-02-2018
Aanleiding Er is sprake van een zogeheten zetting (een verzakking van het spoor) ter hoogte van overweg Hoofdstraat. Rondom het station wordt op...
Type: Pagina
Datum: 27-01-2017
Station Driebergen-Zeist wordt door veel fietsers gebruikt. Dit willen we graag zo houden. Daarom is er in de plannen voor het Stationsgebied veel...
Type: Pagina
Datum: 27-01-2017
Er komt een nieuw station, met een nieuw busstation. Voor alle reizigers in en rond Station Driebergen – Zeist zijn er tijdens de bouw...
Type: Pagina
Datum: 13-01-2017
Type: Photo album
Datum: 21-02-2018
Type: Nieuws
Datum: 23-02-2018
Waarom staat er zoveel water in de ‘bouwkuip’ en lijkt het een badkuip? Dit water is nodig als waterdruk om de damwanden rechtop te...
Type: Photo album
Datum: 08-03-2018
Type: Event
Datum: 08-03-2018
Ten zuiden van de sporen, aan de Driebergen-zijde waar het zuidelijk stationsplein komt, worden injectieslangen ingetrild. Dit gebeurt deze periode...
Type: Photo album
Datum: 14-03-2018
Type: Nieuws
Datum: 06-04-2018
Al het doorgaand verkeer (ook fietsers) wordt omgeleid via de Hoofdstraat. Uiteraard blijven bedrijven en woningen bereikbaar (bestemmingsverkeer)....
Type: Pagina
Datum: 27-01-2017
Type: Nieuws
Datum: 14-05-2018
Stationsgebied Driebergen-Zeist is momenteel een bouwput. Wie vanaf perron 1 naar beneden kijkt, kijkt direct in de bouwkuip van 12 meter diep. In...
Type: Pagina
Datum: 25-05-2018

Pagina's