Virtueel bouwen

BAM gebruikt in het ontwerpproces van het project Stationsgebied Driebergen-Zeist diverse moderne technieken, die (samen) bekend staan als “virtueel bouwen”. Het doel van virtueel bouwen is om het gehele station(sgebied) eerst volledig in een computermodel te bouwen, vóórdat we het buiten realiseren. Zo bereiden we ons maximaal voor, en voorkomen we fouten tijden de bouw. Dit leidt tot een korte bouwtijd en hogere kwaliteit.

Om virtueel te kunnen bouwen, werken alle ontwerpende partijen in hun eigen driedimensionaal (3D)-model. Een 3D-model betreft alle elementen die de ontwerpende partij moet ontwerpen. Er wordt van grof naar fijn gewerkt; het model krijgt steeds meer detail. Door het bouwwerk driedimensionaal te zien, krijgen we raakvlakken eerder in beeld. Alle collega’s van ons project werken met dit model, als het ware werken we allemaal vanuit één grote digitale tekening.

Op basis van het 3D-model kunnen makkelijk mooie en duidelijke visualisaties van de eindsituatie worden gemaakt. Zo krijgt u goed inzichtelijk wat het eindproduct is wat wij realiseren!

Zie ook onze video, die is gemaakt toen het Definitief Ontwerp is gerealiseerd.